Menu
Borch Advokater A/S Østre Havnevej 2. 4 sal, 5700 Svendborg Telefon: +45 62 21 01 01 CVR-nr. 29414610 post@borch-advokater.dk

Vores forretningsbetingelser

et overblik over vores
forretningsbetingelser
 

Forretningsbetingelser

BORCH Advokater A/S
Østre Havnevej 2. 4 sal.
5700 Svendborg
CVR: 29414610
Telefon: +45 62 21 01 01
E-mail: post@borch-advokater.dk

BORCH Advokater har klientbankkonti i Fynske Bank A/S, kontonr. 0815 – 000 11 77 516 (IBAN: DK0708150001177516 – Swift: VESBDK22).

I tilfælde af en bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Hos BORCH Advokater er advokaterne beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BORCH Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

BORCH Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

BORCH Advokater samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som BORCH Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos BORCH Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Reglerne for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Hvis du er utilfreds med vores adfærd, sagsbehandling eller et evt. opkrævet honorar, kan du klage til Advokatnævnet, som er et uafhængigt klagenævn. Vi håber naturligvis, at du tager fat i os, inden du kontakter Advokatsamfundet, så vi sammen kan løse eventuelle uoverensstemmelser. Du kan læse mere og indgive klage på Advokatsamfundets hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk).