Menu

Stiftelse af virksomhed

Stiftelse af virksomhed
Hos BORCH Advokater hjælper vi dig med at få overblik over hvilken selskabsform, der passer til netop din situation.

BORCH Advokater har mange års erfaring med selskabsret, og vi har rådgivet og hjulpet utallige virksomhedsejere.

Vores erfaring med selskabsret sikrer, at du får den bedste rådgivning og det bedste grundlag for at træffe beslutning om, hvordan du ønsker at indrette dit selskab.

Kapitalkrav

Kapitalkravet afhænger af, hvilken selskabsform der vælges.

Kapitalselskaber skal opfylde et bestemt kapitalindskud for at kunne blive etableret. Aktieselskaber skal have 400.000 kr. i startkapital, og anpartsselskaber skal have 40.000 kr. Ved kapitalselskaber er det selskabet alene, der hæfter for kreditorerne, hvis selskabet ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser. Ejerne kan derfor kun komme til at hæfte med deres indskud.

Personselskaber (interessentskaber og kommanditselskaber) skal ikke indbetale nogen selvstændig selskabskapital, som tilfældet er med kapitalselskaberne. Ejerne af personselskaber hæfter derimod personligt, solidarisk og ubegrænset over for selskabets kreditorer. Hvis selskabet ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser, kan selskabets kreditorer rette deres krav mod hvilken som helst ejer, da de hver især hæfter med hele deres personlige formue.

Du får en rådgiver, som har overblikket og vurderer juraen, som er relevant for din virksomhed. Det gælder selvfølgelig ikke mindst de økonomiske konsekvenser, men også forhold som omdømme, CSR (Corporate Social Responsibility) og de signaler, din virksomhed vil sende til omverdenen – dvs. forhold som både i dag og i fremtiden kan have stor værdi.

Ledelse

Der findes ingen formelle lovkrav til, hvordan et personselskab skal stiftes, og der stilles ikke krav om udarbejdelse af et talrigt antal dokumenter for stiftelsen. Det er derfor op til de enkelte deltagere i selskabet at udforme retningslinjer for den daglige ledelse og tilrettelæggelsen af denne.

Selskabsloven stiller en række krav til ledelsen i kapitalselskaber. Ledelsen i et kapitalselskab skal bl.a. sikre sig at selskabets kapitalberedskab altid er tilstrækkelig og forsvarligt. I et aktieselskab skal ledelsen altid bestå af en bestyrelse eller et tilsynsråd samt en direktion. I anpartsselskaber skal der altid som minimum være en direktion. Det er dog frit, om man derudover også ønsker en bestyrelse eller et tilsynsråd. 

Selskabsloven regulerer ikke enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, og der er som sådan ingen krav til, hvordan ledelsen indretter sig i sådanne virksomheder. Ledelsen skal dog også i disse virksomheder sørge for virksomheden drives økonomisk forsvarligt, idet ledelsen ellers kan ifalde et erstatningsansvar i lighed med ledelsen i kapitalselskaber.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.