DØDSBOBEHANDLING

 

Når en af dine nærmeste går bort.

 

Hos BORCH Advokater har vi mange års erfaring som autoriseret bobestyrer og behandler såvel private skifter som bobestyrerboer.

Vi hjælper dig med at få overblik over en lang række forhold, som du skal tage stilling til:

 

  • Hvem skal arve, og hvordan skal arven fordeles?
  • Sad afdøde i uskiftet bo?
  • Er der oprettet testamente? Hvordan skal det forstås?
  • Er der en ejendom, skal ejendommen sælges, eller ønsker arvingerne at overtage den?
  • Er der andre aktiver som biler og værdipapirer?
  • Fordeling af indboet og rydning af ejendom?

 

Er der uenighed blandt arvingerne, trækker vi på vores mange års erfaring inden for mediation.

 

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

Et dødsbo kan behandles på forskellige måder. Hvis boet efter afdøde ikke er særligt stort kan det evt. behandles efter reglerne i dødsboskifteloven om ægtefælleudlæg.

 

Det kan også være at boet ikke er særligt kompliceret, og arvingerne er enige om hvordan boet skal deles. I så fald kan arvinger selv eller med hjælp fra en advokat stå for bobehandlingen. Hvis det er tilfældet taler man om at boet behandles ved privat skifte.

 

Hvis arvingerne er uenige om fordelingen af arven eller hvis afdøde har anmodet om det i sit testamente, kan boet også behandles af en bobestyrer. Så er det bobestyreren, som tager sig af behandlingen af boet.

 

Det samme er tilfældet, hvis boet er insolvent. Dvs. boets gæld overstiger boets aktiver.

 

Dødsboskifteloven indeholder regler om selve bobehandlingen, og herudover er der en række skatte- og afgiftsregler, som også finder anvendelse, når dødsboet skal opgøres. Reglerne er ikke ligetil, og særligt dødsbobeskatningsreglerne er komplekse.

 

BORCH Advokater har som ovenfor anført stor erfaring med dødsbobehandling, og advokat Jesper Laage Kjeldsen er fast medhjælper ved skifteretten i Svendborg. Hvis du har behov for råd og vejledning, er du derfor altid velkommen til at kontakte os. Den indledende snak er altid gratis.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os