Fortrydelsesret

 

Har du skrevet under på en købsaftale uden advokatforbehold, så kan du alligevel komme ud af handlen med den lovbestemte fortrydelsesret.

En købsaftale er bindende for begge parter, når både køber og sælger har skrevet under. Man kan dog tilbagekalde et tilbud (en accept), hvis tilbagekaldelsen vel at mærke sker inden den anden part modtager accepten. Efter Forbrugerbeskyttelsesloven gælder imidlertid en udvidet fortrydelsesret i forbindelse med køb af fast ejendom

 

Købers udvidede fortrydelsesret er betinget af, at køber giver sælger skriftlig besked om, at han ønsker at træde tilbage fra den bindende aftale.

 

Meddelelsen skal komme frem til sælger senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse. Lørdag og søndag regnes ikke med i fristen, så du har altså altid mindst én hel weekend til rådighed.

Hvad hvis man har taget huset i brug, men fortryder handlen?

Der ses under tiden tilfælde, hvor køber allerede har taget ejendommen i brug. I så fald er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden fristen på 6 hverdage stiller ejendommen til sælgers disposition i væsentlig samme tilstand som før han tog ejendommen i brug.

 

Det vil sige, hvis køber allerede har foretaget fysiske indgreb i ejendommen eller beskadiget ejendommen, så er fortrydelsesretten betinget af, at køber tilbagefører ejendommen til samme tilstand som ved overtagelsen.

 

Hvis køber vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han betale sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen inden udløbet af fristen på 6 hverdage. Har køber allerede betalt en del af købesummen, så kan der modregnes i sælgers krav på godtgørelse.

 

Med et advokatforbehold kan køber træde tilbage fra handlen uden at skulle betale en godtgørelse til sælger, hvis tilbagetrædelsen sker inden for advokatforbeholdets løbetid. Vi anbefaler altid, at der indsættes et advokatforbehold i købsaftalen.

 

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak om dit boligkøb.

  • Du har ansvaret for at registrere ejerandele i et nyt Ejerregister?

    Du har ansvaret for at registrere ejerandele i et nyt Ejerregister? Folketinget forventes snarest at vedtage lovforslag om et Ejerregister for alle kapitalejere med mindst 5% af kapitalen i A/S, ApS, IVS (Iværksætterselskab) og P/S. Du vil være ansvarlig for, at dine andele registreres i......