Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

 

Når man er på udkig efter ny bolig, er det vigtigt at man ser sig godt for, da man ellers kan ende med en stor regning som man i sidste ende selv skal betale.

 

For at stå bedst muligt, skal man sørge for, at der bl.a. er udarbejdet en tilstandsrapport, og undersøge om man har behov for at tegne en ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordningen

 

Huseftersynsordningen indebærer, at sælger kan frigøre sig fra sit ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Dette kan han hvis han opfylder en række betingelser.

 

Hvad skal sælger gøre for at ansvar bortfalder?

 

  1. Få udarbejdet elinstallationsrapport.
  2. Få udarbejdet tilstandsrapport.
    • Både tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten siger noget om ejendommens synlige skader og elinstallationernes tilstand.
    • Du skal som køber være opmærksom på, at rapporterne ikke er en garanti mod skjulte fejl og mangler.
    • Dette er de ikke, da den sagkyndige kun beskriver, hvad han kan se uden at skulle foretage destruktive indgreb.
  3. Indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring og fremlægge det for køber.
  4. Erklære at ville betale ½ af præmien (på den billigste forsikring).

 

Hvis sælger benytter sig af huseftersynsordningen og dermed ansvarsfrigørelsen, anbefaler vi altid, at du tegner en ejerskifteforsikring.

twickel-844727_red

Hvornår er sælgers ansvar ikke bortfaldet?

 

Sælgers ansvar bortfalder ikke, hvis rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring ikke er blevet fremlagt for køber inden handlens afslutning.

 

Sælger har endvidere pligt til at oplyse om væsentlige forhold ved ejendommen, der kan have betydning for købers beslutning. Hvis den loyale oplysningspligt ikke overholdes, kan sælger alligevel risikere at hæfte for fejl og mangler.

 

Endvidere ifalder sælger ansvar, hvis han med vilje har forsøgt at skjule skader eller ulovlige installationer. Under huseftersynsordningen skal sælger sørge for, at den bygningssagkyndige får adgang til hele boligen. Den sagkyndige skal have adgang til boligen, kælderen, loftet, udestue, tilbygninger m.m. Hvis den sagkyndige ikke har mulighed for at besigtige den pågældende bygningsdel, vil ejerskifteforsikringen ikke dække skader på denne del. Det har den konsekvens for sælger, at han dermed ikke vil være ansvarsfri for disse skader.

 

Det er samtidig værd at bemærke, at selvom sælger opfylder de fire betingelser i huseftersynsordningen, så er han fortsat ansvarlig for mangler ved grunden. Dette kan f.eks. være forurening af grunden, fejl ved stikledninger og fejl ved kloakker uden for bygningerne. Sælger er dog ikke ansvarlig, hvis den bygningssagkyndige burde have omtalt forholdet i rapporten.

 

Sælger hæfter også for skader, der er opstået efter tilstandsrapporten blev udarbejdet.

Ejerskifteforsikring

 

En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og mangler, der var tilstede på overtagelsesdagen. Vi anbefaler derfor altid, at der tegnes ejerskifteforsikring ved køb af bolig.

 

I tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten får du en beskrivelse af ejendommens synlige skader og elinstallationernes tilstand.

 

Rapporterne er altså ikke en garanti mod skjulte fejl og mangler, da den sagkyndige kun beskriver, hvad han kan se uden at skulle foretage destruktive indgreb.

 

En ejerskifteforsikring fås med en basisdækning og en udvidet dækning.

Basisdækning

Basisdækningen følger nogle lovbestemte minimumskrav til dækningsomfanget, hvor den udvidede dækning – udover også at indeholde basisdækningen – kan variere fra selskab til selskab.

 

Basisforsikringen dækker altså udbedring af fejl og mangler, der er til stede på overtagelsesdagen, men som ikke er nævnt i tilstands- og elinstallationsrapporten. Forsikringen dækker i visse tilfælde også forhold nævnt i tilstandsrapporten, hvis det er klart forkert beskrevet.

 

Manglende eller væsentligt nedsat funktion af vvs-installationer og lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer er også dækket, hvis ikke de er nævnt i tilstandsrapporten. Det samme gør sig gældende med manglende eller nedsat funktion af elinstallationer og lovliggørelse af ulovlige elinstallationer.

Udvidet dækning

Den udvidede dækning kan som nævnt variere fra selskab til selskab, men ud over basisdækningen omfatter den typisk også udbedring af forhold ved grunden, der skader boligen, ulovlige kloak- og stikledninger på grunden udenfor fundamentet og skader på stikledninger og kloak i bygningen samt ulovlige VVS-installationer.

 

Begge typer forsikring kan tegnes for enten 5 eller 10 år, ligesom der ofte kan vælges en lavere selvrisiko mod en højere præmie.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ejerskifteforsikring skal tegnes inden, du overtager ejendommen, det vil sige, inden du får nøglerne udleveret. Det afgørende er tidspunktet for, hvornår du fysisk får rådighed over ejendommen, selvom der i købsaftalen er aftalt overtagelsesdag på et senere tidspunkt.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os