Advokatforbehold og fortrydelsesret

 

Med et advokatforbehold i købsaftalen får du tid og mulighed for at søge rådgivning hos din advokat om handlen – også selvom du har skrevet under på købsaftalen.

 

Når du har underskrevet købsaftalen vil vi gennemgå alle handlens dokumenter og vurdere, om der er forhold, som du skal være opmærksom på, eller som bør undersøges nærmere.

 

Er der forhold, som du enten ikke kan acceptere eller som ikke kan ændres efter forhandling med sælger, så kan du beslutte alligevel ikke at købe. Advokatforbeholdet fungerer derfor også som en gratis fortrydelsesret, der ellers koster 1 % af købesummen.

Advokatforbeholdet

Du skal sikre dig, at advokatforbeholdet er skrevet ind i købsaftalen, før du skriver under. Som medlem af Danske BOLIGadvokater anbefaler vi følgende formulering:

 

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den … dato … kl. 16.”

 

Ud over advokatforbehold kan du også tage et bankforbehold, hvilket har samme virkning som advokatforbeholdet.

Bankforbehold?

 

Ved køb af ejendom ved kontanthandel stilles der krav om en bankgaranti for at købesummen kan blive betalt kontant fra overtagelsesdatoen til sælger.

 

Køber kan ved bankforbehold dermed sikre sig, at banken støtter op omkring handlen af ejendommen ved at give køber et lån i banken til sikkerhed for overtagelsen af ejendommen. Dette sker typisk ved, at banken undersøger købers økonomi og vurderer, om økonomien kan bære udgifterne ved køb af fast ejendom.

 

Hvis det viser sig, at banken ikke ønsker at yde køber det nødvendige lån, vil bankforbeholdet have den retsvirkning, at køber alligevel ikke er bundet af sin underskrift.

 

Et bankforbehold sikrer derved køber fra at bære en uforholdsmæssig stor udgift, hvis handlen viser sig at indebære andet, end hvad han tror, han har skrevet under på.

 

På denne måde får din bankrådgiver også mulighed for at gennemgå de økonomiske aspekter af handlen med dig.

Fortrydelsesret

 

Har du skrevet under på en købsaftale uden advokatforbehold, så kan du alligevel komme ud af handlen med den lovbestemte fortrydelsesret.

 

En købsaftale er bindende for begge parter, når både køber og sælger har skrevet under. Man kan dog tilbagekalde et tilbud (en accept), hvis tilbagekaldelsen vel at mærke sker inden den anden part modtager accepten. Efter Forbrugerbeskyttelsesloven gælder imidlertid en udvidet fortrydelsesret i forbindelse med køb af fast ejendom

 

Købers udvidede fortrydelsesret er betinget af, at køber giver sælger skriftlig besked om, at han ønsker at træde tilbage fra den bindende aftale.

 

Meddelelsen skal komme frem til sælger senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse. Lørdag og søndag regnes ikke med i fristen, så du har altså altid mindst én hel weekend til rådighed.

Hvad hvis man har taget huset i brug, men fortryder handlen?

Der ses under tiden tilfælde, hvor køber allerede har taget ejendommen i brug. I så fald er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden fristen på 6 hverdage stiller ejendommen til sælgers disposition i væsentlig samme tilstand som før han tog ejendommen i brug.

 

Det vil sige, hvis køber allerede har foretaget fysiske indgreb i ejendommen eller beskadiget ejendommen, så er fortrydelsesretten betinget af, at køber tilbagefører ejendommen til samme tilstand som ved overtagelsen.

 

Hvis køber vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han betale sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen inden udløbet af fristen på 6 hverdage. Har køber allerede betalt en del af købesummen, så kan der modregnes i sælgers krav på godtgørelse.

 

Med et advokatforbehold kan køber træde tilbage fra handlen uden at skulle betale en godtgørelse til sælger, hvis tilbagetrædelsen sker inden for advokatforbeholdets løbetid. Vi anbefaler altid, at der indsættes et advokatforbehold i købsaftalen.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak om dit boligkøb.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os