Mortensens Mindelegat

 

Gårdejere af Spodsbjerg Frits Mortensen og hustru Hedvig Mortensens Mindelegat

 

For at kunne modtage støtte fra Gårdejere af Spodsbjerg Frits Mortensens og hustru Hedvig Mortensens Mindelegat, skal du kunne opfylde følgende betingelser:

 

  1. Uddannelsen du søger hjælp til skal være videre end folkeskolen
  2. Legatet skal udgøre en virkelig økonomisk hjælp
  3. Du skal som ansøgeren være født i eller have forældre der er bosat i det område som til og med 2006 var Tranekær Kommune
  4. Legatet gives kun til igangværende uddannelse

 

Tidligere ansøgere har fortrinsret.

 

Fonden har pt. ikke overskud der gør det muligt at udlodde legater.

 

 

 

 

 

Bruuns Mindelegat

 

Gårdejere af Lindelse Christian, Kathrine og Martha Bruuns Mindelegat

 

For at kunne modtage støtte fra Gårdejere af Lindelse Christian, Kathrine og Martha Bruuns Mindelegat skal følgende betingelser være opfyldt:

 

  1. Du eller dine forældre være bosat på Langeland, dog fortrinsvis i Lindelse
  2. Uddannelsen der søges støtte til skal være videre end folkeskolen

 

Tidligere ansøgere har fortrinsret.

 

For at søge legatet skal følgende ansøgningsskema benyttes.

 

Ansøgningsskema med bilag sendes til Malene Bendix, mb@borch-advokater.dk.

Ansøgningsfristen er 15. september 2020.