FORRETNINGSBETINGELSER OG SELSKABSOPLYSNINGER

 

Advokaterne hos BORCH Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Alle advokater hos BORCH Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BORCH Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

BORCH Advokater samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som BORCH Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

 

Advokaterne hos BORCH Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Reglerne for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

 

Hvis du er utilfreds med vores adfærd, sagsbehandling eller et evt. opkrævet honorar, kan du klage til Advokatnævnet, som er et uafhængigt klagenævn. Vi håber naturligvis, at du tager fat i os, så vi sammen kan løse evt. uoverensstemmelser. Du kan læse mere og indgive klage på Advokatsamfundets hjemmeside.

 

BORCH Advokater er organiseret som et anpartsselskab, og er etableret på følgende adresse:

 

Ramsherred 2
5700 Svendborg
CVR-nr. 29 41 46 10

 

Direktion:
Henrik Dalegaard
Michael Nordtorp Vestergaard

meeting-584x438 px