Iværksætter

 

Fra idé til virkelighed

 

 

Har du en drøm om at blive iværksætter? For at kunne blive iværksætter skal du have en idé. Enhver idé har sine styrker og svagheder, og det er derfor vigtigt at du ved hvilke din idé har. Svagheder medfører trusler –styrker medfører muligheder. Det er derfor vigtigt, at du allerede på et tidligt stadie får analyseret din idé, og får foretaget en markedsundersøgelse.

 

 

Hos BORCH Advokater kan vi selvfølgelig hjælpe dig med de juridiske overvejelser om valg af selskabsform og andre forhold i forbindelse med opstarten af din virksomhed. Men vi kan også hjælpe dig med at udforme en forretningsplan og tiltrække kapital.
Og HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

Nogle gode redskaber til at finde ud af, hvilke styrker og svagheder din idé kan have, er blandt andet at stille dig selv følgende spørgsmål:

 

 • Er din idé unik og aldrig set før, eller vil din idé kunne forbedre teknologien på et allerede udviklet produkt?
 • Kan din idé genere et godt overskud?
 • Kan din idé oppebære dårlige tider? Er det en sæsonpræget vare, der vil blive udviklet?
 • Har du et mål, du tilsigter? Har du den rigtige strategi for at kunne nå målet?
 • Hvem er målgruppen?
 • Findes der lignende produkter på markedet? Tilbyder din idé en bedre ydelse eller et bedre produkt end konkurrenternes?
 • Hvad koster det at fremstille det pågældende produkt? Og hvem kan lave det?
borch_advokater_ivaerksaetter_2

Når du ved, hvilke styrker og svagheder din idé har…

 

… er det vigtigt, at du overvejer, hvilke muligheder der er på markedet, og hvilke faktorer der kan true virksomhedens forretningsmuligheder.

 

 • Kan din idé tiltrække nye kunder, øge købekraften og kundetilgangen?
 • Medfører din idé en ny teknologi på markedet som følge af nye trends?
 • Er der mange konkurrenter på samme marked, eller er der tale om uddøende konkurrenter?
 • Kan internationale begivenheder (krige, oversvømmelser osv.) eller internationale love og regler påvirke muligheden for at kunne omsætte på markedet?
 • Har du mulighed for at kunne opnå støtte eller tilskud fra staten?
 • Hvor lang tid vil det tage at blive indkørt på markedet?

Når du har fået lavet markedsundersøgelsen, er det vigtigt at du gør dig overvejelser om, hvordan din idé skal finansieres. Skal du låne penge, eller bliver du nødt til at arbejde ved siden af?

Hvad skal en forretningsplan indeholde?

For at kunne finde ud af, hvordan dine omkostninger vil blive dækket af de fremtidige indtægter, er det vigtigt, at du får udarbejdet en forretningsplan, der kan give dig et økonomisk overblik.

 

 • En forretningsplan skal indeholde en beskrivelse og en plan over, hvordan din kommende virksomhed vil blive udviklet og drevet.
 • En forretningsplan bør indeholde oplysninger om budget, finansiering, salg og markedsføring.