Generationsskifte

 

Vil du som virksomhedsejer gerne give din virksomhed videre til den næste generation, så er generationsskifte noget du bør overveje. Og her er det en god idé at være ude i god tid.

 

 

Generationsskifte kan ske på mange forskellige måder alt afhængig af hvordan din virksomhed er organiseret.
Det er ikke muligt her på hjemmesiden at give en indgående beskrivelse af alle de forskellige muligheder. Fælles for dem alle er dog, at rettidig omhu og planlægning sikrer det bedste resultat.

Med BORCH Advokater som juridisk rådgiver får du erfaring og overblik til at gennemføre et succesfuldt generationsskifte, som ikke bare tager udgangspunkt i den juridiske virkelighed, men også i jeres virkelighed og jeres behov med hensyn til tempo, inddragelse og aflevering.

 

Vi samarbejder med jeres revisor, bank og øvrige rådgivere med henblik på:

  • Overblik over aktiver og passiver samt øvrige forpligtelser.
  • Rådgivning om ejerskifte i forhold hertil.
  • Gennemgang og justering af ejerstruktur, herunder stiftelse eller ændring af selskaber.
  • Klarhed over finansieringsbehov, og mulighederne herfor, herunder i forhold stiftelse af sikkerheder, såsom virksomhedspant.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os