Bestyrelsesarbejde

 

En bestyrelse er øverste ledelse i en organisation, en forening eller i et selskab.

 

Bestyrelsen vælges af virksomhedens medlemmer eller ejere. Bestyrelsen er den enhed i selskabet eller foreningen, der fremlægger virksomhedens fremtidige planer, og træffer beslutningerne heraf på en generalforsamling.

 

Kontakt BORCH Advokater for en uforpligtende snak. Det koster ikke noget.

Det er vigtigt at generalforsamlingen foregår på en fornuftig måde, så alles interesser bliver tilgodeset. Velgennemførte generalforsamlinger kan give et godt billede af virksomheden eller foreningen.

 

Hvis du overvejer at få en advokat med i bestyrelsen – med solid baggrund i juraen, med viden om drift af virksomhed og med øje for strategi  – så tag en uforpligtende snak med BORCH Advokater.

 

BORCH Advokater har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, og samtlige af kontorets advokater er aktive bestyrelsesmedlemmer. Herudover er  advokat Jesper Laage Kjeldsen er uddannet bestyrelsesmedlem gennem Danske Advokater.

BORCH Advokater deltager også gerne i jeres generalforsamling som dirigent eller som rådgiver for den enkelte kapitalejer eller medlem. På den måde sikrer I, at alt går rigtigt for sig, og at selskabslovens regler eller foreningens vedtægter om indkaldelse og afholdelse af generalforsamling overholdes.

 

Det er rigtigt vigtigt at reglerne i loven bliver overholdt, da en tilsidesættelse af reglerne kan medføre, at beslutningen bliver ugyldig, hvilket kan føre til alvorlige konsekvenser.

 

Med advokat Jesper Laage Kjeldsen eller en af kontorets øvrige advokater i spidsen som dirigent, sikrer I jer en neutral og upartisk dirigent, der kender spillets regler. Udpegelse af en neutral dirigent gør, at der ikke foreligger nogen modsatrettede interesser i forhold til de beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen. Forsamlingen vil blive ledt igennem drøftelserne på en rolig og saglig måde, hvor der vil blive plads til, at alle kan blive hørt.

Hvordan skal der ske indkaldelse til generalforsamling?

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske efter klare regler fastsat i selskabsloven, medmindre selskabets vedtægter foreskriver andre tidspunkter, der afviger fra lovens regler.

 

Selskabets vedtægter er virksomhedens overordnede retningslinjer for samarbejdet. Der er stor frihed til, at udforme vedtægterne på hvilken som helst måde, man ønsker, så længe vedtægterne respekterer nogle bestemte regler i selskabsloven, der ikke kan fraviges.

 

Hvis indkaldelsen ikke følger de regler, der er fastsat i selskabsloven eller i vedtægterne, vil de beslutninger der er blevet truffet på generalforsamlingen anses for at være ugyldige, hvilket kan medføre alvorlige konsekvenser.

 

Der kan efter selskabsloven tidligst ske indkaldelse til generalforsamling 4 uger før mødets afholdelse eller senest 2 uger før. Børsnoterede aktieselskaber kan tidligst indkalde til generalforsamling 5 uger før mødets afholdelse og senest 3 uger før. Andre tidspunkter for indkaldelse til generalforsamling kan fremgå af selskabets vedtægter.

Regler der ikke kan fraviges

 

Indkaldelsen skal for alle selskaber angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt en dagsorden over de anliggender, der vil blive behandlet på generalforsamlingen.

 

Aktieselskaber skal desuden indkalde alle de aktionærer, der fremgår af ejerbogen. De aktionærer der ikke har en ejerandel i selskabet vil blive indkaldt gennem Erhvervsstyrelsens it-system. Aktieselskaber skal gøre årsrapporten tilgængelig for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Børsnoterede selskaber skal indkalde til generalforsamling over selskabets hjemmeside, uanset om en anden indkaldelsesform fremgår af vedtægterne.

 

Hvis der ikke sker indkaldelse i overensstemmelse med det ovenfor anførte, er der ikke blevet indkaldt korrekt.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os