SELSKABSRET OG IVÆRKSÆTTERI

 

Hos BORCH Advokater har vi stor erfaring med stiftelse og ændringer af selskaber. Vi kan derfor give dig overblikket, så du kan få den løsning, der passer dig bedst.

 

 

Stiftelse af virksomhed
Iværksætter
Bestyrelsesarbejde
CSR
Generationsskifte

Selskabsret

Et selskab er en erhvervsmæssig virksomhed, der har til formål at opnå et økonomisk overskud.

 

Der findes flere måder, man kan organisere sin virksomhed på, og det er derfor vigtigt at finde netop den selskabsform, der passer til den type virksomhed, du ønsker at drive.
Der er et hav af selskabsformer, som hver har deres styrker og svagheder. De mest kendte selskabsformer er aktie- og anpartsselskaber, hvor din hæftelse er begrænset til det, du indskyder i selskabet.

 

Af andre selskabsformer kan nævnes personlig ejede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder) og interessentskaber, hvor du eller interessenterne hæfter personligt for virksomheden. Herudover kan nævnes iværksætterselskaber, hvor du kan nøjes med at indskyde 1 kr. i selskabskapital.

Rådgivning & bistand

Vi yder rådgivning og bistand til virksomheder bl.a. i forbindelse med:

  • Valg af selskabsform, herunder stiftelse af A/S, ApS, I/S, og IV/S
  • De regler, der gør sig gældende for den valgte selskabsform
  • Selskabets struktur og ledelse
  • Personligt ansvar og hæftelse
  • Overdragelse/salg eller opløsning af selskabet
  • Kapitalforhøjelse og –nedsættelse
  • Spaltning og fusion
  • Holdingkonstruktioner
  • Finanseringsmuligheder
  • Udarbejdelse af vedtægter, stiftelsesdokument, interessentskabskontrakt, ansættelseskontrakter m.m.

Uanset hvilken selskabsform, man vælger, er der mange spørgsmål at tage stilling til angående driften af selskabet.

 

Virksomhedsdrift forudsætter, at der tilvejebringes kapital, ledelse og arbejdskraft. Hvis man er flere om at eje virksomheden, anbefaler BORCH Advokater altid, at der udarbejdes en ejeraftale, som dikterer spillereglerne for ejerskabet. Det er vigtigt at evt. uenigheder om virksomhedens drift afklares på forhånd, så de ikke kommer som en ubehagelig overraskelse i fremtiden.

 

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

Du får en rådgiver, som har overblikket og vurderer juraen, som er relevant for din virksomhed. Det gælder selvfølgelig ikke mindst de økonomiske konsekvenser, men også forhold som omdømme, CSR (Corporate Social Responsibility) og de signaler, din virksomhed vil sende til omverdenen – forhold, som både i dag og i fremtiden kan have stor værdi.