Gældssanering

 

Gældssanering er en ordning, hvor skyldner får mulighed for at få eftergivet sin helt eller delvist.

 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne søge om gældssanering:

 

 • Skyldner er ikke i stand til at betale sin gæld
 • En gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldners økonomiske forhold.

Med i vurderingen af, om skyldner kan få gældssanering, er bl.a. gældens alder og størrelse, omstændighederne omkring pådragelsen og dens hidtidige afvikling.

Hvordan søger man om gældssanering?

 • Skyldner indgiver en ansøgning om gældssanering til skifteretten.
 • Skyldner indkaldes til møde i skifteretten, hvor skyldner skal oplyse om sin og sin hustands forhold, der kan have betydning for, om en gældssaneringssag skal indledes. Udeblivelse fra mødet medfører, at der ikke bliver indledt gældssaneringssag.
 • Skifteretten træffer afgørelse om, der skal indledes en gældssaneringssag.
 • Skifteretten udpeger en advokat, der skal varetage sagen, hvis skifteretten har vurderet, at der kan indledes gældssaneringssag.
 • Advokaten annoncerer i Statstidende https://www.statstidende.dk/, at der er blevet indledt gældssanering mod skyldner. Annoncen er en orientering til skyldners kreditorer om, at, der er indledt gældssaneringssag.
 • Sammen med advokaten udarbejder skyldner en redegørelse for, hvordan den håbløse økonomiske situation er opstået, en opgørelse over alle skyldnerens aktiver og passiver samt en budgetplan for afviklingen af den resterende gæld. Dette sendes herefter til skifteretten.
 • Skifteretten indkalder skyldner og alle skyldners kreditorer til et møde
 • Skifteretten træffer på mødet, eller kort tid efter mødet, afgørelse om, hvorvidt skyldner kan få gældssanering eller ej.
 • Find din retskreds her

Hvem kan få gældssanering?

Det er kun fysiske personer, der kan få gældssanering. Juridiske personer såsom A/S, ApS, foreninger m.fl. kan ikke få gældssanering.

 

Hos BORCH Advokater har vi stor erfaring med gældssanering, og vi hjælper dig gerne med at gennemgå din økonomi og udfylde ansøgning om gældssanering. Advokat Michael Vestergaard er fast medhjælper i gældssaneringssager ved Skifteretten i Svendborg.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

For at søge om gældssanering skal skyldner sende en ansøgning til skifteretten, som derefter vurderer skyldners økonomiske forhold og beslutter, om skyldner kan få gældssanering.

En gældssanering skal indgives skriftligt og indeholde følgende oplysninger:

 

 • Personlige oplysninger herunder skyldners navn, adresse, by og postnummer
 • Oplysninger om skyldner og skyldners ægtefælles uddannelse og nuværende beskæftigelse
 • Oplysninger om skyldner og skyldners ægtefælles indtægter, udgifter, aktiver og passiver tilsammen
 • Kopi af de 3 seneste årsopgørelser fra SKAT
 • Kopi af de 2 seneste forskudsopgørelser fra SKAT
 • Dokumentation for de seneste 3 måneders indtægt

Blanket til gældsanering kan findes her.

 

Gældsaneringen indgives til skifteretten det sted, hvor du som privatperson bor. Virksomheder kan ikke opnå gældsanering. Du kan finde din retskreds her.

Hvad koster det at søge gældssanering?

Det er gratis at indgive en ansøgning om gældssanering.

 

Som udgangspunkt er det statskassen, der betaler udgiften til advokaten, men skifteretten kan i særlige tilfælde bestemme, at skyldner selv skal stille sikkerhed for gældssaneringssagens behandling. Hvis skifteretten kræver, at skyldner stiller sikkerhed for omkostningerne, og dette ikke bliver gjort, så kan skifteretten nægte at indlede gældssaneringssag.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os