KONKURS- OG INSOLVENSRET

 

 

Det gennemgående træk ved konkurs- og insolvensretten er, at ens virksomhed eller man selv personligt er i så store økonomiske vanskeligheder, at man ikke kan betale sine kreditorer. Man er da insolvent.

 

Hvis det er tilfældet, kan man selv eller ens virksomhed blive erklæret konkurs. Hvis man selv eller ens virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, kan det dog i nogle tilfælde være et forsøg værd at prøve at undgå konkurs. En frivillig ordning med kreditorerne kan f.eks. forsøges eller rekonstruktion ved skifteretten.

 

Hos BORCH Advokater har vi stor erfaring med både rekonstruktion og konkurs, og vi har fungeret som rekonstruktør og kurator i en lang række sager og konkursboer. Vi kan derfor både tilbyde hjælp til den som har det svært økonomisk, men også til dem, som ønsker en konkurs gennemført.

 

Læs mere om:

 

Tvangsopløsning

Konkurs

Rekonstruktion
Gældssanering

Om insolvensretten

 

Insolvensret er en samlet betegnelse for:

  • Konkurs
  • Rekonstruktion
  • Tvangsakkord
  • Frivillig akkord
  • Gældssanering
  • Tvangsopløsning

Som anført ovenfor betyder insolvens, at skyldner ikke er i stand til at fyldestgøre sine kreditorer, og det betyder at skyldner kan undergives en insolvensbehandling.

Formålet med den behandling er at få en samlet opgørelse af skyldnerens formue, som så fordeles ligeligt blandt kreditorerne.

 

Insolvens ret dækker altså over en række situationer, hvor der opstår vanskelige økonomiske problemer for en privatperson eller en virksomhed.

 

Med undtagelse af frivillig akkord er ovenstående former for insolvensbehandling tvungne, hvilket betyder, at kreditorerne ikke kan modsætte sig at deltage i den samlede gældsordning.

 

De beskrevne situationer har imidlertid hver deres fordele og ulemper, og det er derfor væsentligt at finde ud af, hvilken løsning der er optimal i forhold til den aktuelle situation.

Nogle af insolvensrettens løsninger finder anvendelse på såvel privatpersoner som selskaber. Andre kan derimod kun bruges på enten privatpersoner eller selskaber.

Det er derfor vigtigt, at du ved hvilke muligheder, der findes og hvilken løsning, der er den bedste i din situation.

Fysiske personer

Fysiske personer (privatpersoner eller personligt drevet virksomhed) kan gøre brug af reglerne om konkursgældsaneringfrivillig akkord og tvangsakkord. Derudover kan en personligt ejet virksomhed undergives rekonstruktion.

Juridiske personer

Juridiske personer (ApS, A/S, I/S m.fl.) kan gøre brug af reglerne om konkurs, rekonstruktion, frivillig akkord, tvangsakkord og tvangsopløsning.

BORCH Advokater har stor erfaring med alle aspekter af insolvensretten.

Advokat Michael Vestergaard har igennem en lang årrække arbejdet som kurator, rekonstruktør og likvidator. Michael er desuden fast medhjælper i gældsaneringssager ved Retten i Svendborg og medlem af Danske Insolvensadvokater. Michael yder bistand og rådgivning til virksomheder og private med det mål for øje at finde ud af, hvad der kan gøres i den aktuelle økonomiske situation.

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en gratis og uforpligtende snak.

 

 

Kontakt os