Menu

Ansættelsesret

ANSÆTTELSESRET DÆKKER OVER EN RÆKKE FORSKELLIGE LOVE OG OVERENSKOMSTER, DER REGULERER ANSÆTTELSESFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVER OG ARBEJDSTAGER.

Ansættelsesret er et område inden for juraen, der konstant er under udvikling, og det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver allierer dig med en rådgiver, som er opdateret på den gældende lovgivning.

Overtrædelse af lovregler eller overenskomster kan nemlig medføre, at du skal betale en godtgørelse eller lønkompensation til den ansatte, hvilket kan blive en dyr affære. 

Med den rette rådgivning kan du undgå det scenarie. Det gælder særligt, hvis du inddrager BORCH Advokater på et tidligt stadie.

BORCH Advokater er behjælpelig inden for alle områder af ansættelsesretten såvel før, under, som efter ansættelsen.

HVAD SKAL JEG SOM ARBEJDSGIVER VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?

Før ansættelsesforholdets begyndelse skal du have en ansættelseskontrakt klar til din nye medarbejder.

I ansættelsesbevisloven findes en række minimumsregler for, hvilke oplysninger en arbejdsgiver skal give den nye medarbejder ved arbejdets tiltrædelse. 

En arbejdsgiver har pligt til at oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelses-forholdet. En manglende efterlevelse af oplysningspligten kan medføre krav om kompensation til medarbejderen.

Under ansættelsesforholdet bør du være opmærksom på de fællesretlige regler, der finder anvendelse, uanset om medarbejderen er ansat efter overenskomst, funktionærloven eller noget helt tredje. De fællesretlige regler følger af bl.a. ligestillingsloven, barselsloven og arbejdsmiljøloven. 

 

Efter ansættelsesforholdets ophør har du som arbejdsgiver også mulighed for at pålægge dine ansatte begrænsninger i form af kunde- og konkurrenceklausuler, hvis begrænsningerne fremgår af ansættelseskontrakten. Du skal dog være opmærksom på reglerne om kompensation, der fremgår af Lov om ansættelsesklausuler.

En kundeklausul forhindrer din tidl. medarbejder i at rette henvendelse til dine kunder efter ansættelsens ophør, og en konkurrenceklausul forhindrer medarbejderen i at opstarte konkurrerende virksomhed. Klausulerne kan bruges hver for sig, men også i samspil. 

Betingelserne for gyldige kunde- og konkurrenceklausuler fremgår af Lov om ansættelsesklausuler. 

BORCH advokater har stor erfaring med udarbejdelse af kunde- og konkurrenceklausuler. Det sikrer, at du får den bedste rådgivnin

AFSKEDIGELSE

Sygdom, samarbejdsvanskeligheder eller strafbare forhold kan være blandt årsagerne til at en medarbejder må afskediges – også selvom det kan få økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Hos BORCH Advokater giver vi dig et overblik over, hvad konsekvenserne af en afskedigelse er. Vi bistår også i forbindelse med selve afskedigelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte BORCH Advokater for en uforpligtende snak.

ANSÆTTELSESKONTRAKTEN

BORCH Advokater kan hjælpe dig med at sikre, at virksomhedens ansættelseskontrakter indeholder det, som er  aftalt, og at ansættelseskontrakterne lever op til ansættelsesbevisloven. 

Ansættelsesbevisloven indebærer, at virksomhedens ansatte skal have en skriftligt ansættelseskontrakt. Samtidig opstiller loven en række minimumskrav til kontraktens indhold, der ikke kan ændres ved aftale. De oplysninger, der skal fremgå af kontrakten er bl.a.: 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.